Vrátenie tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade záujmu, môže kupujúci u predávajúceho uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tovar, zakúpený na stránke www.royaltime.sk však môže kupujúci vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak je tovar nepoškodený a nepoužitý. Po následnom doručení žiadosti o odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, budú zákazníkovi vrátené finančné prostriedky v plnej výške tovaru, ktorý bol predmetom žiadosti o odstúpenie od zmluvy. Finančné prostriedky budú kupujúcemu poukázané do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Postup pri vrátení tovaru (odstúpení od kúpnej zmluvy)

1.) tovar na vrátenie odošlite ako balíkovú zásielku poštou na adresu: Royaltime.sk, Dechtice 642, 919 53 Dechtice. Balík poslaný na dobierku, nebude prijatý.

2.) vyplňte a vytlačte žiadosť o Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvretej na diaľku, ktorý nájdete na stiahnutie tu: Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

V žiadosti prosíme vyplňte všetky polia, teda:

1. Meno a priezvisko, adresu a kontakt

2. Číslo faktúry
3. Dátum prevzatia tovaru

4. Označenie vráteného tovaru

5. Zvoľte možnosť, či chcete vrátiť všetok tovar z faktúry, alebo iba časť (v prípade ak iba časť, prosíme do poľa vpíšte kód tovaru z faktúry, napr. Diesel DZ4282)

6. Suma na vrátenie (suma tovaru, alebo tovarov, ktoré žiadate vrátiť)

7. Číslo účtu v tvare IBAN (na tento účet budeme posielať finančné prostriedky za vrátený tovar)

8. Dátum podania žiadosti, miesto podania a podpis

3.) zabaľte tovar na vrátenie a nezabudnite do balenia priložiť:

- originál faktúry ako doklad o kúpe

- vyplnenú žiadosť o odstúpenie od zmluvy

- tovar v originálnom a kompletnom balení spolu s príslušenstvom (ak bolo súčasťou objednávky)