Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci je povinny tovar po jeho prevzatí prekontrolovať tak, aby zistil prípadné chyby a závady na výrobku. Prípadne závady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť nášmu e-shopu  (ideálne emailom na adresu: info@royaltime.sk). Za závady vzniknuté prepravcom neručíme (je potrebné spísať škodový/reklamačný zápis s prepravcom).

Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním

b) vady vzniknuté nesprávnym používaním výrobku

Postup pri reklamácií:

1. reklamovaný produkt zašlite ako balík(nie na dobierku) poštou na adresu: Royaltime.sk, Dechtice 642, 919 53 Dechtice. 

Po fyzickom prebratí zásielky Vás budeme informovať a Vašu žiadosť obratom spracujeme.

2. vylačte a vyplňte reklamačný protokol, ktorý je na stiahnutie tu: Reklamačný protokol

Vyplňte prosím všetky polia v reklamačnom protokole.
Hlavne aj vady.

Príklad: hodinky sa rosia, meškajú, nefungujú, odpadnutý index, nefunkčný displej/analóg, odpadnutá ručička, nefunguje tlačítko, zatopené hodinky, hodinky meškajú XY minút/sekúnd za deň/týždeň, nefunkčný chronograf alebo iná funkcia.

Pozor: opotrebovanie kožených remienkov, vybitá batéria, bežné opotrebenie výrobku, zatopené hodinky cez povytiahnutú korunku alebo vypadnutá/zlomená korunka nie sú predmetom záručných opráv.

Vašu reklamáciu vybavíme čo možno najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia.